More

  细数这些年帮人买过的手机

  我是一个互联网从业者,并非电子产品经销商。可是身边的人买手机前都会问我,买什么好?在哪买好?诸如此类。
  昨天上课,老师讲的实在无聊,脑子开小差,随手一列,自己都很吃惊。
  以下手机主人包括自己,老婆,亲戚,同事,朋友,亲戚的朋友,同事的老公……
  2013 Nokia520t(移动版)
  2013 三星 Note2(港行)
  2013 三星 Note2(港行)
  2013 三星 Note2(港行)
  2013 三星 Note2(港行)
  2013 三星 Note2 (移动版)
  2013 iPhone 5 (国际版)
  2013 三星 S3 (国行)
  2013 小米2
  2013 iPad 4 (国行)
  2013 小米1s
  2013 iPhone 5 (国行)
  2013 iPad mini(港行)
  2013 小米1s
  2013 小米1 青春
   
  2012 iPad 4(国行)
  2012 iPhone 4S(国行)
  2012 iPhone 4S(国行)
  2012 HTC G21(港行)
  2012 HTC G23 ONE X(港行)
  2012 小米1
  2012 小米1
  2011 Nokia C6-01(国行)
   
  2011 HTC G13(港行)
  2011 HTC G12(港行)
  2011 HTC Desire Z(港行)
  2011 HTC Desire Z(港行)
  2011 HTC Desire Z(港行)
  2011 iPad(港行)
  2011 iPad(港行)
  2011 iPhone 4(港行)
  2011 iPhone 4(国行)
  2011 iPhone 3GS
   
  2010 HTC Desire Z(港行)
  2010 iPhone 3GS(港行)
  2010 HTC G8(国际版)
  2010 HTC G8(国际版)
  2010 Nokia 5233(国行)
  2010 魅族M8

  发表回复

  请填写评论
  请填写您的名字

  最近流行

  小白的课程